СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" – СЕВЛИЕВО

На основание чл.31, ал.1, т.14 от Наредба №15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

Длъжност:­­ УЧИТЕЛ, РЕСУРСЕН 

Брой свободни работни места: 1  щатна бройка

Мястото е свободно, считано от 05.09.2024г.

Място на работа: СУ „Васил Левски” гр.Севлиево

Изискване за заемане на длъжността:

1/Образование: ВИСШЕ

2/Специалност и квалификация: СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ЛОГОПЕДИЯ  и др. съгл. т.10.1 от Приложение 1 към чл.10 на Наредба №15 от 22.07.2019г.

3/Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

4/Други: Необходимите компетентности, съгласно приложение 1 към чл.10 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Вид трудов договор: чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда / срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя/.

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими документи за кандидатстване:

1/заявление  до директора на училището;

2/професионална автобиография/ CV;

3/ документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

4/ удостоверение за липса на заболявания, съгласно чл.2 от Наредба № 4 от 2016г. на МЗ.

Необходими документи при постъпване на работа:

1/документ за самоличност;

2/свидетелство за съдимост;

3/ карта за предварителен медицински преглед;

4/ документ за трудов и осигурителен стаж.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  08.07.2024г. до  26.07.2024г. включително, в сградата на СУ „Васил Левски”, гр.Севлиево, ул.Уилиам Гладстон № 23, стая № 224 или на e-mail адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Телефони за връзка: Директор: 0675/3-33-03; 0888 101189.

 

 

С уважение:

Тома Томев

Директор на СУ ”Васил Левски”

гр.Севлиево