Конкурси за директори на училища, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” 2024

   


ЗАПОВЕД на Началника на РУО - Габрово за обяваване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на общинските и държавни училища

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските и държавни училища следва да познават

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за длъжността "директор" на общинските и държавни училища

Бюджет 2024

 pdficon  Бюджет 2024
 pdficon  B3_03.2024
 pdficon   B3_06.2024
 pdficon   B3_09.2024
 pdficon   B3_12.2024

Регистър на декларациите по ЗПК

 


ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Декларации на новопостъпили директори към 12.06.2024г.
Декларации на новопостъпили директори към 21.03.2024г.

 


 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

                      


 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал. 1, т. 2 

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

                      


 

Бюджет 2023

 pdficon  Бюджет 2023
 pdficon  B3_03.2023
 pdficon   B3_06.2023
 pdficon   B3_09.2023
 pdficon   B3_12.2023