Конкурси за директори на училища, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” 2024

  

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-06-1/03.01.2024 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО – ГАБРОВО


ЗАПОВЕД на Началника на РУО - Габрово за обяваване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на общинските училища

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, трябва да познават и прилагатна

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за длъжността "директор" на общинските училища