ДГ ”МЕЧО ПУХ” - с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, общ. СЕВЛИЕВО

Считано от 08.11.2021 г. поради заболяване и ползване на дългосрочен отпуск е свободно работно място за длъжността „Oгняр“ - 8 часа в база с изнесено обучение с. Душево

Изисквания за заеманата длъжност “Огняр“:

1. Образование – средно или основно

2. Професионален опит – удостоверение за преминато начално обучение извършено от обучителна организация

Свободното работно място е обявено в Дирекция „Бюро по труда“– гр-Севлиево, като е подадена Заявка с Изх.№ 78/08.11.2021 г. със срок за подаване на документи от 10.11.2021 г. до 19.11.2021 г. включително - до 16,00 часа в стая 317 в община Севлиево при ЗАС – Цветелина Чилова

Тел. за връзка: 0877163071- Цветелина Чилова

Лицето ще бъде назначено считано от 22.11.2021г.

 

С уважение,

Силвия Попова

Директор на ДГ ”Мечо Пух”

с. П. Славейков