ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ" – ДРЯНОВО

В изпълнение на чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г.  и чл. 31, ал.1, т. 14  от Наредба  № 15/ 22.07.2019 г.  за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти  и обявявам следното  свободно работно място:

І. 1/един/ брой свободно работно място на длъжността  УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ по  чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с чл.70, ал. 1  от КТ, считано от 15.09.2022 г.

А. Изисквания:

 1. Висше образование – /ОКС „бакалавър” или „магистър”/, специалност „Математика“ , „Информационни технологии“
 2. Педагогическа правоспособност

Б. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление  за заемане на длъжността  в свободен текст;
 2. Мотивационно писмо
 3. СV автобиография
 4. Копие от диплома за висше образование;
 5. Документи, удостоверяващи квалификацията - учител;
 6. Копие от трудова книжка;

ІV. Подаване на документи:

 1. Срок: от 27.07.2022 г. до 16.00 часа на 15.08.2022 г.;
 2. Работно време и място: от 8.00 ч. до 16.00 ч. в  счетоводството на ПГИ „Рачо Стоянов - Дряново; e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 3. Телефон за справки:  0676/7 23 77;  GSM 0878 974839

 

С уважение, 

МАРИЯ СЪБЕВА

Директор

на ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново