ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - с. ШУМАТА, общ. СЕВЛИЕВО

 Уведомявам, че разполагаме със  следното свободно  работно място за длъжността:

Учител общообразователен учебен предмет МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИи ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 щ. бр., в прогимназиален етап по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше – бакалавър, магистър 
Специалности и квалификация: учител по математика и информационни технологии
Изискван трудов стаж: няма
Необходими документи:
- Заявление за заемане на длъжността;
- Професионална автобиография;

- Копие от документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;
- Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/;

- Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 - Kарта за предварителен медицински преглед – при назначаване;

Работното място е свободно, считано от 12.09.2022 г. 

Начин на извършване на подбора:
Подборът ще бъде извършен на два етапа:

  1. По документи;
  2. Събеседване с избраните по документи кандидати

Документи се подават лично или по пощата на адрес: с. Шумата, ул. „ Ст. планина“- 47 или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., телефон за връзка: 0882402468 или 08885716689

Срок за подаване на документи: от 15.08.2022г. до  01.09.2022 г.

 

С уважение,

Цветанка Станчева

Директор на ОУ „Васил Левски“,

 с. Шумата