НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ - ГАБРОВО / 2 свободни позиции

Информирам, че в Национална Априловска гимназия има следните СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА:

1. Заместник-директор, административно-стопанска дейност  - 1 място по чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ.

Изисквания:

  • висше образование в съответното на длъжността професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация: социални, стопански и правни науки; технически науки;
  • много добри компютърни умения и ползване на приложни програми;
  • опит в работата с административни документи.

Предимство: познания  върху нормативната уредба в сферата на училищното образование, финансовата дейност, трудовото и гражданското законодателство

Работното място е свободно от 01.09.2022 г.

2. Касиер счетоводство - 1 място по чл. 68, ал.1, т.3 във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ.

Изисквания:

  • средно или по-високо икономическо образование;
  • много добри компютърни умения.

Предимство: работа с автоматизирана система „Алиса“; професионален опит на съответната позиция.

Работното място е свободно от 01.09.2022 г.

Документи се подават  до 15.08.2022 г. включително в канцеларията на НАГ, гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 15 или на  имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

           

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление свободен текст до директора;
  • CV/ професионална автобиография;
  • Копие от диплома за завършено образование и/или други документи;
  • Копие от трудова книжка;

Необходими документи при назначаване:

  • Медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Телефони за контакт: 804868, 803551.

С кандидатите ще се проведе събеседване след подбор по документи.

 

С уважение,

ЕЛВИРА ХРИСТОВА      

ДИРЕКТОР НА НАГ