ДГ "СЛЪНЦЕ" – СЕВЛИЕВО

Информирам, че в ДГ „Слънце” има свободно работно място за :

Работното място е свободно, считано от 17.08.2022г.

Работа на трудов договор по чл. 67 ал.1 т.1 във връзка с  чл.70 ал.1 от КТ – 6 месеца.

 

Изисквания: Висше образование:

  • Предучилищна педагогика;
  • Предучилищна и начална училищна педагогика;

Необходими документи:

  1. Заявление.
  2. Автобиография.
  3. Мотивационно писмо.
  4. Оригинал и копие от документ за завършено образование – ПУП или ПНУП /образователна квалификационна степен магистър или бакалавър/.
  5. Оригинал и копие от трудови книжки.

        Документите се подават от  08.08.2022г. до 16.08.2022 г. от  08:00 ч. до 13:00 ч.  в отдел „Администрация” на ДГ „Слънце”.

За резултата от кандидатстването лицата подали документи, ще бъдат уведомени на имейл.

Телефон за контакти: 0675/ 3 28 51; GSM 0884 540 522

 

С уважение,

Иглика Пенкова

Директор на ДГ „Слънце”