ДГ "ПРОЛЕТ" – СЕВЛИЕВО /3 свободни позиции/

Уведомявам Ви, че в ДГ „Пролет“- гр.Севлиево, се освобождават долупосочените РАБОТНИ МЕСТА:

  • Готвач - сграда 1, считано от 01.10.2023г.
  • Огняр – сграда 2 , считано от 10.2023г.
  • Помощник възпитател – сграда 2, считано от 01.09.2023г.

І . Изисквания за заеманата длъжност “Готвач“:

          Образование – средно с професионална квалификация „Готвач“

ІI . Изисквания за заеманата длъжност “Огняр“:

Образование – средно с професионална квалификация „Огняр“

ІII. Изисквания за заеманата длъжност “Помощник възпитател“:

Образование – средно

Необходими документи за кандидатстване:

  • Диплома за завършено образование
  • Документ за квалификация „Готвач“ / „Огняр“
  • Автобиография
  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство

           Свободните работни места ще са обявени в Дирекция „Бюро по труда – гр-Севлиево, със срок за подаване на документи от 31.07.2023 г. до 04.08.2023 г. включително от 09,30 ч. до 13,00ч. в ДГ“Пролет“- сграда1, при директор.

 

С уважение,

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА

Директор на ДГ “Пролет“ - Севлиево