ПТГ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ" – ГАБРОВО

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 31 ал.1 т.14 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

 

 ХИГИЕНИСТ

   Брой свободни работни места- 2 /две/

    Място на работа: ПТГ „Д-р Никола Василиади“- гр. Габрово

    Изисквания за заемане на длъжността:

  Образование:  основно /средно/.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до директора на училището
  2. Автобиография

Основание за сключване на договора :

чл.67 ал.1 т.1 от КТ във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

 

 

При постъпване на работа:

  1. Свидетелство за съдимост
  2. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност

 

Документите за кандидатстване ще се приемат от 13.05.2024 година  до 28.05.2024 година /вкл./ от 9.00 до 16.00 часа в канцеларията на ПТГ „Д-р Никола Василиади“-Габрово.

 С уважение,

 КОРНЕЛИЯ МОТОВА

 Директор  на ПТГ „Д-р Н.Василиади“