ДГ "Слънце" – Габрово

ОБЯВЯВА подбор по документи за длъжността

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ“ в детска градина – 1 работно място

 

Изисквания към кандидатите

  1. Средно образование
  2. Професионална квалификация – помощник възпитател в детска градина

Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване до директора;
  2. Документ за самоличност, копие и оригинал;
  3. Професионална автобиография (тип CV);
  4. Оригинал и ксерокопие на Диплом за завършено образование, специалност и квалификация;
  5. Мотивационно писмо;
  6. Трудова книжка – ксерокопие и оригинал;
  7. Удостоверение за професионална квалификация

Вид и основание за сключване на договора:

чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ

Начин ва подбор: по документи

Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие в подбора се представят в срок от 17.06.2024г. до 21.06.2024г. вкл. в канцеларията на ДГ“Слънце“ на адрес: Габрово, ул. „ Любен Каравелов „ 32, от 8.30ч . до 15.00 ч.

Договорът ще бъде сключен от 01.07.2024г.

 

Лице за контакт:

Татяна Трикова

Директор на ДГ“Слънце“, гр. Габрово

тел. 066 806 610