Инициатива „Отворени врати“ – открити педагогически практики, ориентирани към аспектите на приемственост в обучението по български език и литература в 4. и 5. клас“

Във връзка с популяризиране на добрия педагогически опит в осъществяване на приемствеността в обучението по български език и литература в 4. и 5. клас, Регионално управление на образованието – Габрово организира за поредна година в рамките на инициативата „Отворени врати“ работна среща с учителите по български език и литература, преподаващи в 5.клас, и учителите, преподаващи в 4.клас, от училищата в община Трявна и община Дряново, област Габрово. В срещата участваха и експертите от РУО – Габрово – г-жа Рена Илиева, ст. експерт за обучението в начален етап, г-жа Елена Григорова, ст. експерт по български език и литература, и г-жа Гергана Ганчева, директор на СУ „П. Р. Славейков“.

Събитието се проведе на 12.04.2022 г. в гр. Трявна, в СУ „П. Р. Славейков“, Многофункционална зала. Своя опит, ориентиран към аспектите на приемственост в обучението по български език и литература, споделиха старши учителите в начален етап Емануела Йовчева и Мария Георгиева и старши учител по български език и литература Катя Стефанова от СУ „П. Р. Славейков“. Като акцент в представянията на учителите, както и в последвалата дискусия, се изведе прилагането на компетентностния подход и проектно-базираното обучение в уроците по български език и литература.

IMG_20220412_145145.jpg     IMG_20220412_145034.jpg      IMG_20220412_145235.jpg         

                                                                        IMG_20220412_145752.jpg                                  received_720265612483147.jpeg