НП „Мотивирани учители“

НП „Мотивирани учители“

 

Във връзка с дейностите по НП „Мотивирани учители“, приета с Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет, Ви уведомяваме, че по Модул 2, Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели, има свободни места.

Срокът за подаване на документи в РУО – Габрово е 20.08.2020 г. при спазване на обявената процедура на официалната страница на МОН и на РУО – Габрово.

 

 

Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14

pdficon  Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14 

 

Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (публ. 05.06.2020 г.)

 pdficon Процедура 
 wordicon  Заявление
 wordicon  Примерен договор

Срок за подаване на заявлението към РУО до 23.06.2020 г.