Конкурси

    

      


  СПИСЪКС С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЪРЖАВНИ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-06-183/18.06.2020 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО - ГАБРОВО 

              


  СПИСЪКС С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ЦСОП - ГАБРОВО, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-06-169/04.06.2020 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО - ГАБРОВО 

            


  СПИСЪКС С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА И ЦПЛР - АОП ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-06-168/04.06.2020 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО - ГАБРОВО 

      


 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността "Директор" на гимназии в област Габрово

 


 

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

ДЕКЛАРАЦИЯ за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

           

pdficon
 
ЗАПОВЕД на министър Вълчев за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ - гр. Прага, Чешка република
 pdficon ЗАПОВЕД на министър Вълчев за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в Българско средно училище „Христо Ботев“ - гр. Братислава, Словакия