Справка за минималния и максималния бал по паралелки след I-ви етап на класиране

№ по ред

Училище

Паралелка

Минимален бал

Максимален бал

1

700113  СУ "Отец Паисий"

0478  Строителство и архитектура

90.000 

391.000 

2

700113  СУ "Отец Паисий"

0490  Графичен дизайн

82.000 

297.000 

3

700115  НАГ- Габрово

1213  Чужди езици - АЕ с ИспЕ

323.000 

460.000 

4

700115  НАГ- Габрово

1197  Хуманитарни науки с АЕ

331.250 

450.500 

5

700115  НАГ- Габрово

1214  Чужди езици - НЕ с АЕ

249.000 

440.500 

6

700115  НАГ- Габрово

1210  Чужди езици - АЕ с НЕ_ФЕ

309.000 

423.000 

7

700115  НАГ- Габрово

3308  Маркетингови проучвания

244.000 

404.000 

8

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

1993  профил Математически с НЕ

403.500 

495.000 

9

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

1986  профил Математически с АЕ

409.000 

487.250 

10

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

2002  Природни науки

241.000 

457.000 

11

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

3592  Софтуерни и хардуерни науки с НЕ

250.500 

453.000 

12

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

2010  Системно програмиране

322.750 

445.500 

13

700116  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

3590  Софтуерни и хардуерни науки с АЕ

348.250 

418.750 

14

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

0441  Приложно програмиране

236.500 

438.000 

15

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

3442  Електрически превозни средства

118.000 

371.000 

16

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

0443  Мехатроника

175.000 

348.500 

17

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

0439  Компютърна техника и технологии

216.500 

333.000 

18

700118  ПТГ "Д-р Н.Василиади"

0459  Автотранспортна техника

130.000 

313.500 

19

700120  ПГТ "Пенчо Семов"

1937  Икономика и мениджмънт

209.000 

367.250 

20

700120  ПГТ "Пенчо Семов"

1954  Организация на хотелиерството

223.750 

358.000 

21

700120  ПГТ "Пенчо Семов"

1996  Производство на кулинарни изделия и напитки

30.000 

350.750 

22

700120  ПГТ "Пенчо Семов"

3642  Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

110.500 

293.250 

23

700120  ПГТ "Пенчо Семов"

2006  Производство на хляб и хлебни изделия

79.000 

236.250 

24

700120  ПГТ "Пенчо Семов"

2005  Производство и преработка на мляко и млечни продукти

93.500 

93.500 

25

700204  СУ "М.Райкович"-Дряново

1239  Природни науки

77.000 

295.500 

26

700205  ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"

1325  Организация на туризма и свободното време

82.000 

346.000 

27

700205  ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"

1322  Машини и системи с ЦПУ

52.000 

238.500 

28

700318  СУ "В. Левски"

1345  Математика с АЕ

258.500 

439.500 

29

700318  СУ "В. Левски"

1348  Природни науки с НЕ

315.500 

432.500 

30

700318  СУ "В. Левски"

1357  Предприемачески

210.500 

356.500 

31

700320  ПГТМ

3556  Промишлена естетика и дизайн

30.000 

291.000 

32

700320  ПГТМ

0925  Автотранспортна техника

30.000 

162.000 

33

700323  ПГМЕТ - Севлиево

2172  Техник на компютърни системи

174.500 

352.000 

34

700323  ПГМЕТ - Севлиево

2129  Машинен техник

138.000 

333.000 

35

700323  ПГМЕТ - Севлиево

2142  Електротехник

72.000 

274.500 

36

700323  ПГМЕТ - Севлиево

2157  Техник на електронна техника

66.000 

255.000 

37

700330  ПГ "М. Попов"

3370  Спедиция, транспортна и складова логистика

96.000 

275.000 

38

700330  ПГ "М. Попов"

1613  Механизация на селското стопанство

65.000 

225.000 

39

700403  СУ "П.Р.Славейков"

1079  Софтуерни и хардуерни науки

154.000 

374.000