Държавни зрелостни изпити

 Информация за ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ от 2022-2023 година


Mодели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование

1. Вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

2. Вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

3. Вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.


 

ЗАПОВЕД № РД09-2046/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката за провеждане на държавни зрелостни изпити