Национално външно оценяване

ЗАПОВЕД № РД09-2050/28.08.2023г. за дати на провеждане на НВО и график на дейностите

Национално външно оценяване в 10 клас

 

Национално външно оценяване в 7 клас

 

Национално външно оценяване в 4 клас