Прием в VIIІ клас 2022-2023

    


!!! АКТУАЛНО !!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ СЛЕД III ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ


Информация за класирането в РУО - Габрово след трети етап


Информация за свободни места по паралелки в РУО - Габрово за трети етап на класиране


Информация за класирането в РУО - Габрово след втори етап  


Информация за класирането в РУО - Габрово след първи етап


Ръководство за Online кандидатстване след VII клас


- Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас в държавни и общински училища след завършено основно образование на територията на област Габрово за учебната 2022-2023г.;

- График на дейностите по приемането на учениците.  


РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯ за насочване на ученици с хронични заболявания


ЗАПОВЕДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ

 pdficon

Училища от община Габрово                                                                                                                                                                                                                               

 pdficon

Училища от община Дряново

 pdficon

  Училища от община Севлиево

 pdficon

  Училища от община Трявна

 


БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО В VII КЛАС /към 18.11.2021г./

Община Габрово 442                                                                                                                                                                                                                                                                              
Община Дряново 60
Община Севлиево 279
Община Трявна 68

 


ПИСМО ДО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ И БРАНШОВИ СТРУКТУРИ

Писмо до работодателските организации
icon excell ЗАЯВКА за обучение по специалност от професия, съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003г., последно актуализиран със Заповед № РД09-843/07.04.2021 г.

 


 ПИСМА ДО ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

До Областен управител - Габрово                                                                                                                                                                                                                     
До кметове на общини
Дирекция “Бюро по труда” - Габрово​

 


 

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДПП 2021/2022

Правила за планиране и реализиране на ДПП                                                                                                                                                                                                                         
icon excell STEM професии и профили

Списък на професиите за професионално образование и обучение

Прогнозни целеви стойности

 


 

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
 

 

ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /септември 2021/