Прием в V клас 2023-2024


Заповед за утвърждаване на държавен план прием в V клас за учебната 2023-2024 година


 Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово - прием в V клас