Прием в V клас 2022-2023


Заповед за утвърждаване на държавен план прием в V клас за учебната 2022-2023 година


 Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово - прием в V клас