Свободни места по паралелки за ученици към 16.05.2022г.

Свободни места по паралелки за ученици съгласно Наредба №10/01.09.2016г., чл. 104, ал.1 и ал.2  към дата 16.05.2022г.