Свободни места по паралелки за ученици към 31.3.2023г.