Свободни места по паралелки за ученици към 30.10.2023г.