Свободни места по паралелки за ученици към 03.11.2023г.