Свободни места по паралелки за ученици към 10.11.2023г.