Свободни места по паралелки за ученици към 17.11.2023г.