Свободни места по паралелки за ученици към 24.11.2023г.