Свободни места по паралелки за ученици към 19.12.2023г.