Свободни места по паралелки за ученици към 12.01.2024г.