Свободни места по паралелки за ученици към 02.02.2024г.