Свободни места по паралелки за ученици към 23.02.2024г.