Свободни места по паралелки за ученици към 01.04.2024г.