Свободни места по паралелки за ученици към 10.06.2024г.