Бюджет

 


Бюджет на ВРБ на МОН 2024, утвърден със Заповед № РД09-706/21.01.2024 г. на МОН и отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета  

Бюджет на ВРБ на МОН 2023, утвърден със Заповед № РД09-2651/18.09.2023 г. на МОН и отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета  

Бюджет на ВРБ на МОН 2022, утвърден със Заповед № РД09-2876/14.04.2022 г. на МОН и отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 

Бюджет на ВРБ на МОН 2021, утвърден със Заповед № РД09-637/12.03.2021 г. на МОН и отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Бюджет на ВРБ на МОН 2020 и отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Бюджет на ВРБ на МОН 2019 и отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета


 

Бюджет за 2018г.

РУО - Габрово

  Бюджет за 2017г.

РУО - Габрово

Касов отчет за 2017г. РУО - Габрово
Бюджет за 2016г.

РИО (РУО) - Габрово

Бюджет за 2015г. РИО - Габрово
Бюджет за 2014г. РИО - Габрово