Покана за участие в ИНТЕРАКТИВЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за образователен видео репортаж и/или аудио подкаст за ученици от гимназиален етап на тема: „Какво подобрих в своите умения в професионалното ми обучение?”

Целта на конкурса е споделяне на опит, който е допринесъл за придобиването или усъвършенстването на уменията на учениците от участието им в училищни и/или проектни дейности, както и от дейности, свързани с участието им в образователна мобилност.