Програми и проекти


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Платформата за НП "Иновации в действие" може да се достъпи на адрес: https://www.ischools.bg/

Информация за програмата може да намерите на сайта на МОН в секция "Програми и проекти".


 

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“;

 

Протоколи към Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“.