РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО

е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

Прочети повече...

Последно добавени

Регионално управление на образованието - Габрово

АДРЕС:

гр. Габрово, ул. Брянска 30, сграда НТС, пк. 5

Image
Image