Насоки към образователната система за използване на изкуствен интелект.

Oбучение за външни инспектори за целите на инспектирането в Националния инспекторат по образованието (НИО)

Предстоящото обучение в първа фаза ще е присъствено и ще се проведе през м. октомври 2023 г. в гр. София.