Обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието директорът на НИО организира обучение за външни инспектори. Предстоящо обучение ще се проведе през м. януари 2023 г. за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г. Интересът към обучението е устойчиво висок, но се пропускат сроковете за подаване на заявления или се представят непълни комплекти.