НАЦИОНАЛНАТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СПОДЕЛЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПРИРОДНИ НАУКИ"

Домакин на събитието е 51. СУ ,,Елисавета Багряна" - София.

Заповядайте на 24-25 март 2023 г. в 51. СУ ,,Елисавета Багряна" на адрес: гр. София, ул. ,,Софийски герой" № 28

 

През 2019 година Националната училищна конференция ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки" постави началото на ежегодни срещи на преподаватели по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата и информатика, а от тази година и география. Целта е да се популяризират множество добри практики, които вече съществуват, като участниците имат възможност да представят пред колеги от цялата страна своя опит, инструментариум, техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците. Ще бъдат показани нестандартни подходи, ще се обсъждат алтернативни канали на комуникация, нови техники за преподаване в интерактивна учебна среда. Участниците във форума ще получат сборник /на хартиен носител/ с всички споделени педагогически практики. При желание от страна на участниците ще бъдат издадени удостоверения с кредити.

На 20.01.2023 г. в конферентната зала на хотел „Балкан“, Габрово, се проведе информационен ден за представяне на единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“, организиран от Регионално управление на образованието – Габрово. На събитието присъстваха повече от 60 педагогически специалисти от всички училища на областта... /повече подробности/

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.21-2022г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Насоки за кандидатстване по Конкурсна процедура 33.21-2022

Обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието директорът на НИО организира обучение за външни инспектори. Предстоящо обучение ще се проведе през м. януари 2023 г. за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г. Интересът към обучението е устойчиво висок, но се пропускат сроковете за подаване на заявления или се представят непълни комплекти.

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 

 

pdficon НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
pdficon Декларация за участие в дейностите по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
pdficon Информация относно реда и условията за изпълнение на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“