Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.21-2022г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Насоки за кандидатстване по Конкурсна процедура 33.21-2022

Обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието директорът на НИО организира обучение за външни инспектори. Предстоящо обучение ще се проведе през м. януари 2023 г. за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г. Интересът към обучението е устойчиво висок, но се пропускат сроковете за подаване на заявления или се представят непълни комплекти.

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 

 

pdficon НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
pdficon Декларация за участие в дейностите по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
pdficon Информация относно реда и условията за изпълнение на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“