Featured

ОУ "Св. Солунски братя" - с. Крамолин

 Търси да назначи огняр - работник.

 

Изисквания: Средно образование, документ за правоспособност за работа с парни котли.  Работното място е свободно, считано от 01.12.2014 г.

Брой свободни места: 1 щ. бр., по чл. 67 от КТ.

Срок за подаване на документи: от 24.11.2014 г. до 28.11.2014 г. включително в канцеларията на училището. Лице за контакти: Митко Петров – директор.

Телефон за справки: 067304/ 525; GSM 0882 402 471