ОУ "Васил Левски" - с. Шумата

Търси да назначи учител по физическо възпитание и спорт. 

 

Изисквания: Висше образование, специалност "Учител по физическо възпитание и спорт". Работното място е свободно, считано от 01.12.2014 г.

 Брой свободни места: 1 щатна бройка по чл.68 ал.1 т.1 от КТ. 

Срок за подаване на документи:до 12 ч. на 26.11.2014 г. в ОУ „Васил Левски” – село Шумата. Лице за контакти: Елка Генова – Директор. 

Телефон за справки: 067390313; 0882402468