ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ

Търси да назначи Възпитател начален етап.

Изисквания за длъжността: Висше образование – „магистър”, „бакалавър”, професионален бакалавър. Учителска правоспособност по специалността. Специалност: НУП

Щат: По чл.68 ал.1 т.1, във връзка с чл. 70 от КТ.

Срок за подаване на документи: от 26.11.2014 г. до 02.12.2014 г. в дирекцията до 13:00 ч. на 02.12.2014 г.

Телефони за справки: 06734/ 23 16; GSM 0882 402 461